De Elastiekschenking!

  • Roel Van Uytvangheby Roel Van Uytvanghe
  • sep 18, 2017
  • 0
  • Category:

De wet bepaalt dat een schenking onherroepelijk is, waarvan slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken. De eenvoudige techniek van de elastiekschenking kan hier echter een oplossing bieden.

LEES MEER

Het zomerakkoord

Eind juli raakte de federale regering het eens over een aantal fiscale en sociale maatregelen. De hervorming die zonder twijfel het meest in het oog springt is deze van de vennootschapsbelasting.

LEES MEER